Integrovaný plán statutárního města Mladá Boleslav (IPRM)

14.02.2009: Statutární město Mladá Boleslav má možnost v následujících letech získat ze strukturálních fondů Evropské unie dotace na spolufinancování velkých investičních projektů, které přinesou podstatné zvýšení kvality života ve městě. Nezbytnou podmínkou pro čerpání prostředků z EU na rozvojové projekty měst nad 50 tisíc obyvatel je zpracování Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM).

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy