Město Králův Dvůr má novou přístavbu mateřské školy Pod Hájem

15.09.2011:
Dne 14.září 2011 se uskutečnilo slavnostní ukončení projektu Rozšíření kapacity MŠ Králův Dvůr. Informoval o tom web ROP Střední Čechy. 
Předmětem tohoto projektu bylo navýšení dosavadní kapacity mateřské školy     o 52 % a to přístavbou dvoupodlažní budovy. V této přístavbě tak vznikl prostor pro vzdělávání 52 dětí předškolního věku (= 2 třídy). Projekt přispívá ke zkvalitnění pedagogické výuky fourmou zavádění moderních technologií a dalších inovací do výuky. Školka tak může poskytnout péči jak mimořádně nadaným dětem, tak i dětem s vadou řeči nebo lehčí mozkovou dysfunkcí či ze sociálně vyloučených skupin.

Z celkových nákladů na projekt vy výši 17 mil. Kč bylo dotací ROP SČ poskytnuto 13,1 mil. Kč.


Více informací naleznete zde: Město Králův Dvůr má novou přístavbu mateřské školy Pod Hájem