Metodická příručka k prokazování vlastnických vztahů

28.05.2009: Dovolujeme si upozornit všechny žadatele, že v sekci Dokumenty k ROP - Další podklady pro přípravu Žádosti je k dispozici Metodická příručka k prokazování vlastnických vztahů pro projekty spolufinancované z ROP Střední Čechy.
Vzhledem k tomu, že prokazování vlastnických vztahů představuje poměrně složitou problematiku, ve které žadatelé často chybují (což má většinou za následek vyřazení jejich projektů z dalšího procesu administrace a tím zmaření dlouhotrvajícího úsilí celého projektového týmu), doporučujeme žadatelům věnovat zmíněné příručce zvýšenou pozornost.


Zdroj informací: http://www.ropstrednicechy.cz