Metodický pokyn č. 12 a nový vzor Smlouvy o poskytnutí dotace

14.02.2009: Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy dne 15. 10. 2008 vydal metodický pokyn č. 12, kterým upravuje některé postupy uvedené v Pokynech pro žadatele a příjemce pro výzvy č. 1 - 26 a 91 (kontinuální výzva na dílčí projekty IPRM). Změny se týkají oblasti monitorování projektů, předkládání Zjednodušených žádostí o platbu a změn v projektu v průběhu realizace.

Zdroj: Regionální rada regionu Střední Čechy, Zobrazit celý článek