Navštivte nová muzea v Chotilsku na Příbramsku (ROP Střední Čechy)

14.07.2011: ROP Střední Čechy na svých webových stránkách informuje o slavnostním ukoncění projeku Rekonstrukce stáje a stodoly na muzeum historie Vltavy, muzeum balónového létání a informační centrum.
Projekt byl zaměřen na rekonstrukci domu č.p.14, který se nachází na návsi obce Chotilsko. Budova se rekonstruovala podle návrhu ing. arch. Marka Falcníka a ing. arch. Martina Kulštejna. Objekt je rozdělen do dvou částí bývalé stáje a stodoly, každé s 2 nadzemními podlažími. Objekt je ve vlastnictví obce. Ve zrekonstruovaném domě se zřídilo muzeum historie Vltavy s památníkem Prof. PhDr. Františka Drtiny, vybudovalo se nové informační centrum a ve druhé části budovy pak depozitář a muzeum balónového létání.

Z celkových plánovaných nákladů na projekt 24,5 mil. Kč byla poskytnuta dotace z ROP SČ ve výši 17,5 mil. Kč.

Více informací naleznete zde: Navštivte nová muzea v Chotilsku na Příbramsku!