Nejčastější chyby v žádostech o dotace

14.02.2009: Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy na základě svých zkušeností z prvních výzev vytvořil přehled nejčastějších chyb v Žádostech o poskytnutí dotace a jejich povinných přílohách.

Řídící orgán doporučuje každému žadateli/zpracovateli se s nimi seznámit, aby se jich sám při sestavování Žádosti a kompletaci všech příloh vyvaroval a ušetřil si tak případné starosti spojené s jejich odstraňováním. Upozorňujeme, že některé závažné chyby mohou vést rovněž k vyřazení projektu z další administrace.