Neratovice budou mít nové volnočasové centrum

03.05.2011:
Cílem projektu Volnočasové centrum Neratovice bylo rekonstruovat současnou budovu DDM na moderní volnočasové bezbariérové centrum, zvýšit kapacitu vznikem 10 kluboven pro vzdělávácí, spolkovou a osvětovou činnost. Vznikne jedno nové pracovní místo pro správce budovy. Současný stav budovy ze 70. let byl již delší dobu nevyhovující, do budovy zatékalo a přilehlé okolí se zelení bylo neudržované.

Ukončení realizace projektu se předpokládá k 1. květnu 2012. Z celkových plánovaných výdajů projektu 24,6 mil. Kč poskytl Regionální operační program Střední Čechy dotaci 13,3 mil. Kč.