Nová náves v Ovčárech na Kolínsku (ROP Střední Čechy)

29.11.2011:
V sobotu 26. listopadu 2011 se v Ovčárech na Kolínsku uskutečnilo slavnostní ukončení projektu "Revitalizace návsi v Ovčárech".
Území všech částí návsi bylo ještě do nedávné doby dlouhodobě zanedbáno a to nejen z hlediska povrchů, ale i z hlediska fungování provozu a plnění její původní funkce. Revitalizace návsi řeší celkovou koncepci využití prostoru. Na návsi tak proběhly úpravy zeleně, plochy pro pěší chůzi, osazen nový mobiliář, přístřešek autobusové zastávky a nové svislé i vodorovné dopravní značení. Mimo projekt pak obec investovala do rekonstrukce pojízdných komunikací.

Z celkových nákladů ve výši téměř 13 mil. Kč činí dotace ROP SČ 9,4 mil. Kč.


    

    
Pásku střihají zleva: Dr. Karel Falta, Ing. Michaela Kuželová, Bohuslav Machůrka (starosta), Kateřina Hejduková

    

    

    

    

Více informací naleznete zde: Nová náves v Ovčárech na Kolínsku