Nové centrum volnočasových aktivit v Milíně (ROP Střední Čechy)

02.12.2011:
Ve středu 30. listopadu 2011 byl slavnostně ukončen projekt "Centrum volnočasových aktivit v obci Milín".
Projekt tohoto volnočasového centra reagoval na dosavadní stav nabídky volnočasových a kulturních aktivit, kdy v obci chybělo kvalitní zázemí pro místní spolky, knihovnu, výstavní a přednáškovou činnost a volnočasové vzdělávání. Realizací tohoto projektu tak vzniklo nové nízkoprahové centrum pro mládež a mateřské centrum pro rodiče s dětmi během rodičovské dovolené. Zároveň vzniklo informační centrum pro místní občany, kde zejména starší obyvatelé budou moci za odborné asistence využití moderní informační technologie. Došlo i modernizaci zázemí pro veřejnou knihovnu a tak bylo umožněno rozšíření počtu výpůjčních hodin z 26 na 36 hodin týdně. Pomocí vzdělávání se projekt zaměří na zvýšení prevence sociálně patologických jevů a do budoucna i enviromentální výchovu.

Z celkových nákladů ve výši 20 mil. Kč bylo dotací ROP SČ uhrazeno 13,5 mil. Kč.


 

Více informací naleznete zde: Nové centrum volnočasových aktivit v Milíně