Nové finanční limity na veřejné zakázky

14.02.2009: Na začátku tohoto roku v souvislosti s nařízením Komise (ES) č. 1422/2007 a sdělením Komise (ES) č. 2007/C 301/01 vstoupily v platnost nové finanční limity na veřejné zakázky. ŘO ROP NUTS 2 Střední Čechy vydá Metodický pokyn upravující výši finančních limitů pro jednotlivé typy veřejných zakázek, které byly pro již vyhlášené výzvy zveřejněny v příloze č. 5 Pokynů pro žadatele a příjemce (týká se výzev č. 1-6 a výzvy č. 90).

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Zobrazit celý článek