Nové výzvy č. 65 a 94

05.05.2011:

Kolová výzva č. 65 je zaměřena na Volnočasové aktivity – oblast podpory 3.2 Rozvoj měst (s alokací 60 000 000,-) a 3.3 Rozvoj venkova (s alokací 40 000 000,- Kč).

Příjemci podpory v rámci výzvy č. 65:

a)    obce s rozšířenou působností podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (pro oblast podpory 3.2),

b)    obce nad 5 000 obyvatel (pro oblast podpory 3.2),

c)    obce, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (od 500 do 5 000 obyvatel – pro oblast podpory 3.3).

 

Kontinuální výzva č. 94 je zaměřena na oblast sociální integrace – Domovy pro seniory (oblast podpory 3.2 Rozvoj měst a 3.3 Rozvoj venkova s alokací 150 000 000,- Kč).

Příjemci podpory v rámci výzvy č. 94: organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem, podle § 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb.

 


Úplné znění výzev č. 65 a č. 94 (včetně Pokynů pro žadatele a příjemce) bude zveřejněno na webových stránkách www.ropstrednicechy.cz dne 16. 5. 2011.

Více informací naleznete zde: Nové výzvy č. 65 a 94