Obec Nučice má dvě nové třídy mateřské školy (ROP Střední Čechy)

15.10.2011: Dne 14. října 2011 byl slavnostně ukončen projekt "Základní a mateřská škola Nučice - rekonstrukce a přístavba, 1. etapa změny stavby před dokončením".
Smyslem projektu bylo umístit dvě nové třídy mateřské školy do nevyužitých rozestavěných prostor v objektu ZŠ a MŠ Nučice    . Původně v budově měla být školní jídelna s kuchyní a v jiné části budovy pak učebny základní školy. Jídelna byla již dříve dokončena a v rámci tohoto projektu se obec rozhodla místo učeben základní školy do budovy umístit dvě třídy mateřské školy včetně veškerého zázemí (sociální zařízení, šatny, samostatný vchod). Tento postup byl zvolen s ohledem nedostatečných kapacit mateřské školy, s nimiž se obec Nučice již několik let potýká.

Z celkových nákladů 15,3 mil. bylo dotací ROP SČ poskytnuto 12,2 mil. Kč.Více informací naleznete zde: Obec Nučice má dvě nové třídy mateřské školy