Oddělení Administrace projektů informuje o termínech ukončení hodnocení výzev (ROP Střední Čechy)

03.09.2011: Pro žadatele z řad obcí a měst je na portálu Regionální rady Regionálního operačního programu Střední Čechy zveřejněna tabulka s termíny ukončení hodnocení jednotlivých výzev.
Hodnocení se skládá z posouzení přijatelnosti, kontroly formálních náležitostí, věcného hodnocení a analýzy rizik. Následně jsou zpracovány podklady pro Výbor Regionální rady. Jednotlivé fáze hodnocení jsou popsány v Pokynech pro žadatele a příjemce.

Více informací naleznete zde: Oddělení Administrace projektů informuje o termínech ukončení hodnocení výzev