Plánované výzvy

22.05.2009: Přehled plánovaných výzev uvádí všechny výzvy, které hodlá řídící orgán vyhlásit v daném roce. Jeho součástí je vymezení oblastí podpory, kterých se výzvy týkají, termín vyhlášení a indikativní alokace na danou výzvu. Vyhlášení výzev je vždy plánováno na kalendářní rok a ŘO vychází zejména ze stavu čerpání prostředků na program, plnění indikátorů a kapacitních možností.
Přehled plánovaných výzev může být aktualizován. Výzvy mohou být omezeny pouze na některé aktivity. Přesný výčet podporovaných aktivit v rámci výzvy bude zveřejněn při vyhlášení výzvy. O vyhlášení výzev budou informovat webové stránky Regionální rady a také některá média.

Soubory ke stažení
     
Plánované výzvy na II.pololetí 2009        
Plánované výzvy na I. pololetí 2009        
Plánované výzvy v roce 2008        
Plánované výzvy v roce 2007      

Zdroj informací: http://www.ropstrednicechy.cz