Povinnost příjemce dotace uspořádat veřejné zahájení a ukončení realizace projektu (ROP Střední Čech

17.08.2011:
ROP Střední Čechy na svých stránkách publikoval upozornění na tuto povinnost, kterou příjemcům ukládá metodický pokyn 31 pro výzvy 1-53, 91, 92 a 93. Pro další výzvy je povinnost stanovena v Pokynech pro žadatele a příjemce, v části Pravidla publicity.