Prodloužení lhůt hodnocení projektů z výzev č. 27 – 33

28.07.2009: Lhůta pro ukončení kontroly přijatelnosti a kontroly formálních náležitostí se u projektů z výzev č. 27, 28, 30 a 33 prodlužuje do 31. 7. 2009, u projektů z výzvy č. 31 do 21. 8. 2009 a u projektů z výzev č. 29 a 32 do 31. 8. 2009.  Důvodem prodloužení lhůt je vysoký počet předložených projektů, administrativní náročnost kontroly a stěhování Úřadu Regionální rady do nového sídla na Karlově náměstí.