Prodloužení lhůty bodového hodnocení projektů výzvy č. 26

02.04.2009: Z důvodů administrativní náročnosti bodového hodnocení projektů výzvy č. 26 - sociální integrace pro oblast podpory 3.2 Rozvoj měst a 3.3 Rozvoj venkova bude lhůta pro ukončení bodového hodnocení prodloužena do 27. 2. 2009 do 16 hod.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Zobrazit článek