Prodloužení lhůty hodnocení projektů u výzvy č. 21 a 22 z ROP Střední Čechy

02.04.2009: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy prodlužuje lhůtu hodnocení projektů u výzvy č. 21 a 22.

Z důvodů administrativní náročnosti kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti projektů v rámci výzvy č. 21 pro oblast podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu a prodloužení lhůt těchto kontrol se prodlužuje lhůta hodnocení projektů výzvy č. 22 pro oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu (zaměřené pouze na cyklostezky) a to do 23. 2. 2009.

Z důvodů administrativní náročnosti kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti projektů v rámci výzvy č. 21 pro oblast podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu a prodloužení lhůt těchto kontrol, stejně jako z důvodů administrativní náročnosti zmíněných kontrol a hodnocení projektů výzvy č. 22 pro oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu se zároveň prodlužuje lhůta hodnocení projektů výzvy č. 21 do 31. 3. 2009.

Zdroj: ROP Střední Čechy