Prodloužení lhůty pro zpracování analýzy rizik u projektů výzvy č. 25

02.04.2009: Prodloužení lhůty pro zpracování analýzy rizik projektů výzvy č. 25 Oblasti podpory: 3.2 - Rozvoj měst - oblast vzdělávání (střední školy a jiné instituce), Oblasti podpory: 3.3 - Rozvoj venkova - oblast vzdělávání (střední školy a jiné instituce) do 3. 3. 2009.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Zobrazit článek