Projekt "Chráněné bydlení Domova Pod Lipami"

27.05.2009: 20. května 2009 proběhlo slavnostní zahájení provozu služby chráněné bydlení, které realizoval poskytovatel sociálních služeb Domov pod Lipami Smečno. Tento projekt byl spolufinancován z finančních prostředků ROP Střední Čechy.
Jedná se o tři kompletně zrekonstruované a vybavené byty v panelové zástavbě ve městě Slaný. Tyto byty jsou určeny dospělým ženám a mužům se středně těžkým mentálním postižením a lidem s kombinovaným postižením, žijícím ve Středočeském kraji. Cílem projektu je zvýšení kvality sociálních služeb a zlepšení kvality života zdravotně postižených obyvatel. Projekt umožní uživatelům rozvoj jejich samostanosti a integraci zdravotně postižených osob do běžné společnosti.

Projekt byl podán v rámci výzvy č. 11 ze dne 2. května 2008 a schválen Výborem Regionální rady na podzim, 1. října 2008. Celkové způsobilé výdaje činily 9 654 900,- Kč a celková výše dotace z prostředků Regionální rady byla 8 930 782,50 Kč.

V současné době probíhá stěhování prvních klientů do nově vybavených bytových jednotek.




Zdroj informací: http://www.ropstrednicechy.cz