Projekt Revitalizace městského parku v Dobřichovicích

30.06.2009:

V pátek, 26. června byl dokončen další projekt spolufinancovaný z prostředků ROP SČ. Původní termín dokončení byl směřován až na konec září, nicméně se podařilo zrealizovat většinu prací v předstihu, a proto bylo možno zpřístupnit park veřejnosti již nyní. Vzhledem k tomu, že park je z velké části určen dětem, připadlo jeho otevření na poslední školní den. 
Celý článek zde    .