První etapa modernizace mateřské školy v Pečkách hotova

21.05.2011:
Cílem první etapy tohoto projektu bylo zrekonstruování původní prosklené chodby spojující obě části budovy školky v Pečkách    . Stav této chodby byl již zcela nevyhovující. V rámci projektu se navrhla na tomto místě nová, patrová přístavba, do které se umístila jedna nová třída pro 25 dětí a vznikly další prostory: v horní části jazyková učebna s počítačovým vybavením, interaktivní tabulí a v dolní části pak rozlehlá herna pro děti. Současně došlo k rekonstrukci chodníků a oplocení areálu mateřské školy.

Z celkových nákladů projektu 18,5 mil. Kč byla poskytnuta dotace ROP SČ ve výši 14,8 mil. Kč.