První projekty ze strukturálních fondů jsou schváleny

14.02.2009: Usnesením Výboru Regionální rady (VRR) bylo 24. 10. 2007 schváleno 12 projektů Technické pomoci v celkové výši 48 560 000 Kč. "Tyto projekty jsou mezi prvními, které byly v České republice v současném programovém období 2007-13 schváleny. Ukazuje to na dobrou připravenost celého systému ROP Střední Čechy přijímat projekty," uvedl předseda Regionální Rady a hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl.

Zdroj: Kraj Středočeský - Tiskové zprávy