Regionální operační program Střední Čechy má svůj jednotný vizuální styl

14.02.2009: Pro potenciální žadatele je velmi důležitá orientace mezi jednotlivými operačními programy. V souvislosti s jednoduchou identifikací ROP a jeho úspěšnou prezentací směrem ven (tzn. k potenciálním žadatelům, Evropské komisi, MMR a dalším subjektům), včetně informování o konkrétních výsledcích a výstupech, byla vypracována pravidla pro tuto prezentaci a publicitu tzv. manuál jednotného vizuálního stylu, jehož základem je značka (logo).