Regionální rada regionu soudržnosti vyhlašuje 2. výzvu ROP Středočeského kraje zaměřenou na oblast d

14.02.2009: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy rozhodla na svém jednání dne 19. prosince 2007 o vyhlášení vpořadí již druhé výzvy ROP kdatu 20. prosince 2007. Zaměřena je na prioritní osu 1 Doprava, konkrétně 1.1 Regionální dopravní infrastruktura (místní komunikace) a 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy.

Zdroj: Kraj Středočeský - Aktuality