Revitalizace Komenského náměstích ve Voticích byla dokončena (ROP Střední Čechy)

26.11.2011:
Dne 25.listopadu 2011 v ranních hodinách se za mrazivého počasí uskutečnilo oficiální ukončení projektu "Revitalizace Komenského náměstí ve Voticích".
Cílem projektu bylo, jak už vyplývá z názvu, revitalizovat centrum města Votice - hlavní Komenského náměstí a přilehlé Malé náměstí. Rekonstrukce spočívala zejména ve výměně povrchu prostranství, doplnění náměstí a nový mobiliář a zeleň. Za účelem zklidnění dopravy byly vybudovány dvě protínající se pěší zóny vedoucí diagonálně náměstím. Součástí projektu bylo vybavení prostoru městským mobiliářem zahrnující lavičky, veřejné osvětlení, odpadkové koše, stojany pro jízdní kola apod.

Z celkových nákladů ve výši 19,5 mil. Kč bude dotací ROP SČ uhrazeno 13,9 mil. Kč.


    

    
Akce se mj. zúčastnili a pásku přestříhli: Václav Zemek (poslanec PS PČR), David Rath (předseda VRR),
Jana Kocurová (starostka města Votice), Václav Chytil (náměstek ředitele ÚRR)


    

    
 

Více informací naleznete zde: Revitalizace Komenského náměstích ve Voticích byla dokončena