Revitalizovaný sportovní areál byl otevřen v Příbrami pod Svatou Horou (ROP Střední Čechy)

01.10.2011:

ROP Střední Čechy zveřejnil na svých webových stránkách informaci o dokončení projektu Revitalizace sportovního areálu v Příbrami.

Cílem projektu byla revitalizace sportovního areálu v Příbrami II. pod Svatou Horou    
Hlavní důvody pro realizaci projektu byly dva:

1. Potřeba řešit kritický technický stav areálu, daný především jeho stářím (přes 20 let), který byl nejen funkční a estetickou vadou městského prostoru, ale i překážkou jeho intenzivnějšího využívání ke sportovním aktivitám.

2. Naléhavá potřeba vyhovět aktuálnímu zájmu ze strany obyvatel Příbrami - dětí a mládeže především - a rozšířit stávající nabídku možností pro sportovní vyžití ve městě o volně přístupný areál, kde bude možné provozovat základní atletické disciplíny a široké spektrum oblíbených kolektivních míčových her (kopaná, volejbal, basketbal, tenis).

Výstupem projektu je regenerovaný sportovní areál o celkové výměře 16 824 m2 s novými víceúčelovými sportovními plochami o ploše 6 177 m2.

Z celkových nákladů ve výši 9,8 mil. Kč činí dotace ROP SČ 6,8 mil. Kč.

 

    

 

    

 

    


Více informací naleznete zde: Revitalizovaný sportovní areál byl otevřen v Příbrami pod Svatou Horou