SOŠ a SOU Hořovice se dočká nových dílen

25.05.2011:
V nové budově - učebním monobloku - se vybudují 4 dílny (frézárna, svařovna, soustružna a nástrojárna), 3 malé zámečnické dílny a 4 instruktážní dílny vybavené IT technologiemi. Dále zde bude kancelář, šatny a umývárny. V rámci projektu se do dílen nakoupí  také CNC stroje (soustruh, frézka, CNC centrum) a další vybavení.
Stavba je umístěna v bývalém školním statku v Tlustici č. 28    , v majetku Středočeského kraje, a tímto projektem dojde ke smysluplnému využití tohoto areálu . SOŠ a SOU Hořovice     tak získá moderně vybavené centrum v těsné blízkosti průmyslové zóny, v blízkosti podniků, které se školou intenzivně spolupracují.  

Celkové náklady na projekt jsou ve výši 45,5 mil. Kč, z toho ROP SČ proplatí 27,5 mil. Kč.