Schválení změn ROP Střední Čechy

28.01.2011: Úřad regionální rady Regionu soudržnosti Střední Čechy jako Řídící orgán ROP Střední Čechy zveřejňuje dokument revize Regionálního operačního programu Střední Čechy ve verzi oficiálně schválené Evropskou komisí ze dne 17. ledna 2011. 
Změny byly navrženy na základě dosavadních zkušeností s implementací ROP SČ a projednány s Národním orgánem pro koordinaci (NOK – Ministerstvo pro místní rozvoj).

Řídící orgán ROP SČ rozhodl realokovat finanční prostředky z EU na následující oblasti a aktivity:
  • Vzdělávání
  • Zdravotnictví
  • Sociální oblast
Hlavní změnou je realokace finančních zdrojů mezi jednotlivými prioritními osami ROP SČ. Hlavní prioritou regionu Střední Čechy je integrovaný rozvoj měst, venkova a regionů, což je předmětem podpory v prioritní ose 3. Proto byla alokace této prioritní osy v rámci provedených alokací posílena.

Více informací, včetně revidovaného dokumentu ke stažení naleznete zde: Schválení změn ROP Střední Čechy