Seminář Nová hodnotící kritéria ROP SČ

29.09.2009: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy pořádá dne 14. října 2009 od 9:00 seminář "Nová hodnotící kritéria ROP SČ".
Program semináře:
  • Proces hodnocení žádostí, nová hodnotící kritéria - rozdíly oproti předchozímu systému hodnocení, objasnění změn a důvodů pro změny.
  • Popis jednotlivých skupin hodnotících kritérií - hospodárnost, ekonomická kritéria, potřebnost a relevance projektu, technická stránka projektu a horizontální témata, snižování regionálních disparit.
  • Manuál pro hodnotitele - Potřebnost a relevance projektu / Hospodárnost / Ekonomická kritéria.
  • Aktuality z ROP SČ, informace k podzimním výzvám - zavedení ex-ante plateb, kontrola výběrových řízení, informace k výzvám.
  • Diskuse.
Více informací a pozvánku na seminář naleznete zde    .