Slavnostní otevření 2 projektů v Poděbradech (ROP Střední Čechy)

08.03.2011:
V pátek 4. března 2011 při příležitosti Dne Poděbrad byly za přítomnosti hejtmana MUDr. Davida Ratha a ředitele Úřadu regionální rady Střední Čechy JUDr. Ing. Tomáše Novotného, Ph.D. slavnostně otevřeny dva projekty financované z ROP Střední Čechy: Důstojně po stopách nejstarší historie města Poděbrady a Zvýšení kapacity a modernizace MŠ Poděbrady - Poděbradská 61/VII.
V prvním projektu šlo o rekonstrukci ulice Na Dláždění. Živičný, na mnoha místech opravovaný povrch byl předlážděn žulovou dlažbou. V ulici se dále umístilo 8 ks laviček, 4 odpadkové koše a stojan na kola, kolem kostela Povýšení svatého Kříže pak proběhly terénní úpravy. Dotace ROP Střední Čechy byla poskytnuta ve výši 8,15 mil. Kč.

Díky druhému projektu se navýšila kapacita mateřské školy v ulici Poděbradská 61/VII o 20 míst, zvětšila se  kuchyň a vznikly 2 nové bezbariérové vchody a dovybavilo se dětské hřiště. Součástí stavebních úprav byla i výměna oken, zateplení fasády a podlah. Dotace ROP Střední Čechy činila 10,3 mil. Kč.

Více informací naleznete zde: Slavnostní otevření 2 projektů v Poděbradech