Smlouva o poskytnutí dotace z ROP Střední Čechy

14.02.2009: Dotace z ROP NUTS 2 Střední Čechy bude poskytována na základě smlouvy o poskytnutí dotace. Tato smlouva je základním dokumentem vymezujícím práva a povinnosti poskytovatele (Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy) a příjemce. Smlouva je uzavírána na základě zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace byl připraven v souladu s právními předpisy EU a ČR a metodickými dokumenty Ministerstva financí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Zobrazit celý článek