Středočeský kraj pomůže obcím s čerpání prostředků z EU

14.02.2009: Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 14. dubna 2008 schválilo návrh Zásad pro poskytnutí půjček obcím a mikroregionům na zpracování povinných příloh k žádostem o podporu z Programu rozvoje venkova a vybraných operačních programů z Fondu Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí. Fond by měly tvořit finanční prostředky zpřebytku hospodaření Středočeského kraje v roce 2007.

Zdroj: Kraj Středočeský - Tiskové zprávy