Upozornění pro předkladatele projektů v rámci výzvy č. 23

02.04.2009: V termínu od 23. 2. do 6. 3. 2009 (konečné datum je pouze orientační) mohou být subjekty, které předložily projekty v rámci výzvy č. 23 (oblast podpory 3.2 Rozvoj měst a 3.3 Rozvoj venkova - mateřské školy), kontaktovány za účelem doplnění některých informací, podkladů či povinných příloh (v rámci kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí).

Rádi bychom tímto požádali kontaktní osoby (popř. statutární zástupce) o zvýšenou pozornost a zajištění dostupnosti. Dotyční žadatelé budou kontaktováni elektronicky prostřednictvím e-mailu, na příchozí e-mail budou rovněž upozorněni telefonicky. Zároveň si dovolujeme připomenout, že lhůta na doplnění požadovaných informací je pouze 2 pracovní dny.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Zobrazit článek