Upozornění pro příjemce dotace z řad příspěvkových organizací

14.02.2009: Vážení příjemci dotace, dovolujeme si vás upozornit na vaši povinnost, týkající se zadávání veřejných zakázek. Tyto zakázky musí být zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle pravidel Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen "pravidla ROP") - viz čl. V odst. 1 písm. k) smlouvy o poskytnutí dotace.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Zobrazit celý článek