Upozornění pro projekty zakládající veřejnou podporu v ROP Střední Čechy

14.02.2009: Práce na realizaci těchto projektů (platí pro výzvy č. 4, 5 a 6) nesmí být zahájeny před datem přijatelnosti projektu. V případě, že práce na realizaci projektu jsou zahájeny před tímto datem, není celý projekt způsobilý k poskytnutí dotace (viz čl. 5. Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 zde dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu).

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Zobrazit celý článek