Upozornění pro žadatele (ROP Střední Čechy)

25.09.2010: Vzhledem k velkému množství přijatých žádostí se u výzev č. 50 – 3.3., 49, 45 a 92 prodlužuje doba pro hodnocení splnění formálních náležitostí a přijatelnosti projektu do 18. 10. 2010.
Zdroj informací: ROP Střední Čechy