Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy zavádí pro žadatele modifikovaný systém plate

21.09.2009: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy zavádí řadu opatření, která mají za úkol zjednodušit a urychlit čerpání z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP SČ). Jedním z nejvstřícnějších kroků vůči příjemcům dotace je zavedení modifikovaného režimu ex-ante plateb. Tento modifikovaný režim mohou využít již žadatelé, kteří předkládali své projekty do výzev č. 27 - 33 a taktéž do výzev č. 34 – 37 (viz Metodický pokyn č. 22). Tento postup se týká hlavně plateb za stavební práce, dodávky či služby prováděné v průběhu realizace projektu.
Více infornací naleznete zde    .