V Chýni revitalizovali areál Višňovka (ROP Střední Čechy

12.07.2011: 30. června 2011 proběhlo ukončení projektu Chýně - revitalizace areálu Višnovka. Informuje o tom na svých webových stránkách ROP Střední Čechy.
Projekt řeší revitalizaci areálu Višnovka s cílem vytvoření místa pro setkávání, společenské a volnočasové aktivity všech obyvatel obce Chýně.

Projekt zahrnoval terénní a sadové úpravy areálu, vytvoření nových komunikací (chodníku procházejícího celým parkem podél ulice Ke Skále, mlatových a dlážděných cest uvnitř areálu), vybavení prostoru mobiliářem, drobnou architekturou a herními prvky.

Z celkových výdajů projektu 10 mil. Kč činila dotace ROP SČ 8 mil. Kč.

Více informací naleznete zde: V Chýni revitalizovali areál Višňovka