V Hořovicích se úspěšně zrekonstruovalo gymnázium a ZŠ (ROP Střední Čechy)

31.03.2011:
Dne 22. 3. 2011 se v Hořovicích slavnostně zakončily projekty Modernizace Gymnázia Václava Hraběte v Hořovicích a Rekonstrukce 2. základní školy Hořovice. 
Rekonstruovalo se osvětlení, vyměnila se okna a škola se vybavila moderním vybavením - dataprojektory, interaktivními tabulemi, vizualizéry a počítači. V rámci rekonstrukce proběhlo i úprava sociálního zařízení, které již neodpovídalo dnešním hygienickým standardům. Celkové náklady na tento projekt činily 7 mil. Kč, z nichž 92,5 % bylo zaplaceno ROP SČ.

Ve 2. základní škole v Hořovicích se též zrekonstruovalo sociální zařízení, postavilo se nové sportovní hřiště a v budově se vyměnilo osvětlení. V rámci projektu byla vybudována i nová multifunkční učebna a biologická laboratoř. Celkové náklady projektu byly ve výši téměř 12 mil. Kč, z toho dotace ROP SČ byla 80 %.

Více informací naleznete zde: V Hořovicích se úspěšně zrekonstruovalo gymnázium a ZŠ