V MŠ Hořovice mají další nové prostory pro umístění dětí (ROP Střední Čechy)

08.09.2011:
ROP Střední Čechy informoval na svých webových stránkách o slavnostním ukončení projektu rekonstrukce a přístavby mateřské školy.
 
Tento projekt byl druhou etapou rekonstrukce a přístavby mateřské školy    . V rámci první etapy byla provedena nástavba pavilonu A a spojovacích "krčků". Ve druhé etapě, tedy této, byly provedeny nástavby na stávající pavilonu B a C a proběhla i částečná přístavba pavilonu C. Hlavním cílem projektu tedy bylo zvětšit kapacitu školky, kdy do současné doby bylo ve třídách více dětí, než  bylo vyhovující. Dvě nové třídy tedy vznikly ve zmiňovaných nástavbách (2 třídy po 28 místech). Dalším bodem projektu bylo zlepšení technického stavu budovy, především co se týče tepelně technické stránky a vnitřních instalací. Do tříd bylo v rámci projektu pořízeno nové vybavení.

Z celkových nákladů na projekt ve výši 24,6 mil. Kč bylo dotací ROP SČ poskytnuto 14,7 mil. Kč.


Více informací naleznete zde: V MŠ Hořovice mají další nové prostory pro umístění dětí