V Mělníku rozšířili nabídku služeb Sportovního centra R. Kraje (ROP Střední Čechy)

21.08.2011:
Na webových stránkách ROP Střední Čechy byla publikována informace o dokončení realizace projektu Sportovní centrum Rudolfa Kraje - II. etapa. V rámci realizace tohoto projektu došlo k rozšíření služeb hotelu, restaurace a sportovního centra.
Z celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 15 mil. Kč byly dotací ROP SČ poskytnuty prostředky ve výši 4,1 mil. Kč.

Více informací naleznete zde: V Mělníku rozšířili nabídku služeb Sportovního centra R. Kraje