V Průhonickém parku se návštěvníci dozví spoustu informací (ROP Střední Čechy)

01.10.2011:
Ve čtvrtek 22. září 2011 byl v Průhonicích slavnostně ukončen projekt Jednotný informační systém v Průhonickém parku . Informoval o tom ROP Střední Čechy na svých webových stránkách. 

V rámci projektu došlo ke zřízení Jednotného informačního systému v Průhonickém parku     a vyznačení základního naučného návštěvnického okruhu s cílem zvýšit informovanost návštěvníků Průhonic. Jednotný informační systém zahrnuje rozmístění infopanelů různé velikosti po Průhonickém parku, audiosystém (sluchátka) a aktualizaci webových stránek. K naučnému okruhu bude vytvořena doprovodná mapa.

 

Informace jsou uváděny v českém, anglickém a německém jazyce. Webové stránky    jsou přeloženy do znakové řeči.

Z celkových nákladů ve výši 4,3 mil. Kč činí dotace ROP SČ 3,2 mil. Kč.

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    


Více informací naleznete zde: V Průhonickém parku se návštěvníci dozví spoustu informací