V Říčanech zahájili realizaci rekonstrukce MŠ a ZŠ (ROP Střední Čechy)

08.03.2011:
ROP Střední Čechy informuje o zahájení realizace dvou projektů: Stavební úpravy a vybavení MŠ Čtyřlístek a ZŠ Nerudova - stavební úpravy a vybavení učeben. Veřejné zahájení těchto projektů proběhlo dne 7. 3. 2011 za přítomnosti starosty Říčan Vladimíra Kořena a ředitele Úřadu regionální rady ROP Střední Čechy Tomáše Novotného.
V mateřské škole dojde v průběhu realizace ke zvýšení kapacity školky o 12 míst, k renovaci střechy a zateplení fasády a namontují se předokenní rolety s cílem lepší regulace vnitřního klimatu a k možnosti zatemnění v době poledního spánku. Vybuduje se i nové víceúčelové hřiště a do školky se dodá nová IT technika. Dotace z ROP SČ: 12,3 mil. Kč.

V základní škole v Nerudově ulici, která se specializuje na vzdělávání zdravotně postižených, dojde k rekonstrukci rozvodů vody a kanalizace, otopné soustavy, opraví se střecha a zateplí se fasáda. V neposlední řadě dojde k přebudování budovy na bezbariérový objekt. Inovuje se též IT vybavení. Dotace z ROP SČ je ve výši 10,6 mil. Kč.

Více informací naleznete zde: V Říčanech zahájili realizaci rekonstrukce MŠ a ZŠ