V zámku Rataje nad Sázavou byla dokončena 2. etapa rekonstrukce (ROP Střední Čechy)

15.10.2011: Dne 13. října 2011 se na zámku v Ratajích nad Sázavou slavnostně ukončil projekt 2. etapy rekonstrukce.
V rámci této etapy rekonstrukce proběhly úpravy v severozápadní části vnitřních prostor, v přízemí a prvním patře, na krovu a střešním plášti. Realizovalo se i nové hygienické zázemí. V těchto rekonstruovaných prostorech vznikne expozice rozšiřující stávající prohlídkový okruh se zaměřením na historii městyse a okolí. V půdních prostorách bude okruh zaměřen na vývoj tesařství a postupy výstavby barokního krovu. Tato etapa navazuje na předchozí 1. etapu, která byla rovněž spolufinancována ROP Střední Čechy.

Z celkových nákladů ve výši 21,3 mil. Kč bylo dotací ROP SČ z Prioritní osy 2 - Cestovní ruch poskytnuto 14,2 mil. Kč.

    
Starosta městyse Rataje nad Sázavou     Luboš Kubát s předsedou VRR a hejtmanem Davidem
Rathem
 při slavnostním ukončení projektu

    

    

    

    

    

Více informací naleznete zde: V zámku Rataje nad Sázavou byla dokončena 2. etapa rekonstrukce