Vítej...v novém komunitním centru sociální péče pro osoby s autismem (ROP Střední Čechy)

02.03.2011: Regionální operační program Střední Čechy informuje o úspěšném dokončení projektu Vítej a otevření nového centra sociální péče pro osoby trpící autismem.
V projektu šlo o nákup budovy se zahradou, její rekonstrukci a vybavením s ohledem na speciální potřeby cílové skupiny. Tím došlo ke zvýšení kapacity a zejména kvality poskytovaných sociálních služeb chráněného bydlení, odlehčovacích a dalších služeb pro cílovou skupinu, na rozšíření této nabídky o nové sociální služby (osobní asistence do rodin a sociální poradenství včetně přípravy prostor pro sociálně terapeutické dílny).

Více informací naleznete zde: Vítej...v novém komunitním centru sociální péče pro osoby s autismem