Výběrová kritéria

02.06.2009: Upozorňujeme všechny žadatele, kteří chystají projekty do letních výzev (tj. do výzev vyhlašovaných 15. 7. 2009), že Monitorovací výbor ROP NUTS2 SČ na zasedání dne 20. 5. 2009 schválil novou verzi výběrových kritérií.
Tato verze bude poprvé použita právě v letních výzvách. Značný důraz je v nových hodnotících kritériích kladen zejména na hospodárnost rozpočtu a na potřebnost projektu. Novým kritériem je snižování regionálních disparit. V rámci tohoto kritéria budou zvýhodněny projekty, které budou realizovány v zaostalejších částech Středočeského kraje.


Soubory ke stažení:
     
Výběrová kritéria      


Zdroj informací: http://www.ropstrednicechy.cz