Výbor RR Střední Čechy schválil další projekty cestovního ruchu

14.02.2009: Dnes 20. srpna 2008 byl Výborem Regionální rady NUTS 2 Střední Čechy schválen seznam projektů doporučených k financování z ROP Střední Čechy v prioritní ose Cestovní ruch, oblast podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu v rámci výzvy č. 4. V této výzvě bylo schváleno šest projektů s celkovou dotací 246 445 966,- Kč.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy