Výbor Regionální rady Střední Čechy schválil vyhlášení výzev v prioritní ose 3

14.02.2009: V prioritní ose 3 - Integrovaný rozvoj území bude vyhlášeno celkem 9 výzev. Alokované částky na jednotlivé výzvy odpovídají alokaci na roky 2007 a 2008. Pouze u výzvy č. 8 se jedná o alokaci na celé období. V této výzvě budou předkládány pouze Integrované plány rozvoje měst.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Zobrazit celý článek