Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schválil k financování projekty z výzev č. 1

14.02.2009: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na svém 27. jednání schválil k financování projekty z oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst - sociální integrace z výzvy č. 11 v celkové výši 81 439 295,62 Kč. Na základě výsledků této výzvy byla schválena také finanční podpora pro projekty z oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova - sociální integrace, a to ve výši 33 857 756,49 Kč.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Zobrazit celý článek